แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ฝรั่ง
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายสมพร ภู่ทอง
เลขมาตรฐานการรับรอง: กษ 03-9001-2552364226113
วันหมดอายุ: 23/02/2562
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ 2 ต. อ. จ. 73110
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 086-1741043
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 23/02/2562
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ 2 ต. อ. จ.นครปฐม 0
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ 2 ต. อ. จ.นครปฐม 73110
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต. อ. จ.นครปฐม 73110
รูป: