แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: พืชผักผสมผสาน
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นางสาวบุษบา หลงสมบุญ
เลขมาตรฐานการรับรอง: กำลังต่อ
วันหมดอายุ: 07/02/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 11/3 หมู่ 8 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0814988592
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 07/02/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 11/3 หมู่ 8 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 11/3 หมู่ 8 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.คลองจินดา อ. จ. 0
รูป: