แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ถั่วฝักยาว
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายปิดก ศรนุวัตร
เลขมาตรฐานการรับรอง: กษ 03-9001-37433322352
วันหมดอายุ: 23/11/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 30/2 หมู่ 7 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0954054966
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 23/11/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 30/2 หมู่ 7 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 30/2 หมู่ 7 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 30/2 หมู่ 7 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
รูป: