แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ฝรั่ง
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นางสาวขวัญเรือน เพ็ชรสีนวล
เลขมาตรฐานการรับรอง: GAP อยู่ระหว่างต่ออายุ
วันหมดอายุ: 22/03/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ 5 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0925960827
เบอร์โทรศัพท์บ้าน: 0908598547
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 22/03/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ 5 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 37/1 หมู่ 5 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 21 หมู่ 2 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป: