แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ฝรั่ง
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นางสาวสมส่วน กลิ่นถนอม
เลขมาตรฐานการรับรอง: GAP อยู่ระหว่างต่ออายุ
วันหมดอายุ: 22/03/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 42/6 หมู่ 1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0810106974
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 22/03/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 42/6 หมู่ 1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 42/6 หมู่ 1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.คลองจินดา อ. จ. 0
รูป: