แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ฝรั่ง ชมพู่
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นางสาวสมพร กลิ่นถนอม
เลขมาตรฐานการรับรอง:
วันหมดอายุ: 22/03/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 42/7 หมู่ 1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0868321132
เบอร์โทรศัพท์บ้าน: 0989063188
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 22/03/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 42/7 หมู่ 1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 42/4 หมู่ 1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.คลองจินดา อ. จ. 0
รูป: