แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ฝรั่ง
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นางลำเจียก แสงพิทักษ์
เลขมาตรฐานการรับรอง: IFOAM
วันหมดอายุ: 22/03/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 70/1 หมู่ 5 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0853206491
เบอร์โทรศัพท์บ้าน: 0967618822
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 22/03/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 70/1 หมู่ 5 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 70/1 หมู่ 5 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป: