แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ผักสลัด
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายนพดล จรัสนรเศรษฐ์
เลขมาตรฐานการรับรอง: กษ 03-9001-39068171500
วันหมดอายุ: 26/01/2562
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 18/8 หมู่ 2 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0846638844
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 26/01/2562
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.แหลมบัว อ. จ. 0
รูป: