แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: เกษตรผสมผสาน
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายนิรัญ จันทร์ไทย
เลขมาตรฐานการรับรอง: IFOAM 55858
วันหมดอายุ: 31/03/2560
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 97/1 หมู่ 3 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0627216779
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 31/03/2560
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 97/1 หมู่ 3 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 97/1 หมู่ 3 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.บางแก้ว อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป: