แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: โหระพา พริก สายบัว มะเขือ
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นางอำพัน ลิ้มสกุล
เลขมาตรฐานการรับรอง: กษ 03-9001-33434386051
วันหมดอายุ: 30/01/2562
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 38 หมู่ 19 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0988276987
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 30/01/2562
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 38 หมู่ 19 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 38 หมู่ 19 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 8 หมู่ 5 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
รูป: