แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ลำไยอินทรีย์
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายอลงกรณ์ ศุภเอม
เลขมาตรฐานการรับรอง:
วันหมดอายุ: 23/03/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 34 หมู่ 3 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0971230420
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 23/03/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 34 หมู่ 3 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 34 หมู่ 3 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 34 หมู่ 3 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
รูป: