แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: กุ้งทะเล
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นางพาน สระทองแป้น
เลขมาตรฐานการรับรอง: GAP 2557-C-00136
วันหมดอายุ: 29/08/2560
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 54 หมู่ 1 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 29/08/2560
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 54 หมู่ 1 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ 1 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ 1 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
รูป: