แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: มะม่วงห่าวมะนาวโห่
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นางปิยนุช พุทธปราณี
เลขมาตรฐานการรับรอง: กษ 03-9001-36432696504
วันหมดอายุ: 24/10/2562
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 98 หมู่ 6 ต.สวนป่าน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0814558491
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 24/10/2562
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 98 หมู่ 6 ต.สวนป่าน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 98 หมู่ 6 ต.สวนป่าน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.สวนป่าน อ. จ. 0
รูป: